Gun Kjellberg – Psykosocial Konsultation AB

 
 

Sedan 1970-talet har jag arbetat med psykosocialt behandlingsarbete inom vård, omsorg och skola. Jag är auktoriserad och psykoterapiutbildad socionom med en psykodynamisk inriktning och har även en grupp- och organisationsutbildning som bygger på dessa teorier samt systemteori. Genom åren har jag även förvärvat kunskaper i KBT och dramaterapeutiska metoder.


Jag har mångårig erfarenhet av handledning i arbetsgrupper samt chef- och personalutveckling i kommuner och regioner. Handledning sker på individ- och/eller gruppnivå för arbetsgrupper och arbetsledare inom människobehandlande organisationer. Under åren 1993 - 2017 arbetade jag som universitetsadjunkt vid Socialhögskolan, Lunds universitet. Sedan 1996 är jag verksam som handledare för yrkesverksam personal inom det psykosociala arbetsområdet.


Jag är handledarutbildad i psykosocialt arbete och godkänd handledare av Nämnden för Socionomauktorisation

Jag har ramavtal med Skånes kommuner och Region Skåne och är medlem i

•  Svensk Handledarförening i Psykosocialt Arbete

•  ANSE – Association of National Organisations for Supervision in Europe

•  Riksföreningen PsykoterapiCentrum

•  Grundare av och medlem i GReNWE (Group Relations Network West of England)